Luftforsvarets F-16 i nye farger

Luftforsvarets F-16 fly har begynt å få ny merking og lakkering Image


Luftforsvarets hovedverksted på Kjeller har nå begynt å hel lakkere F-16 flyene når de er ferdige med Falcon Star oppgradering. Falcon Star er en struktur oppgradering av F-16.
Fargen er den samme som før, men alle F-16 fly vil nå få en vimpel på halen i norske farger. Borte er skvadron vimpelen som mange F-16 hadde før. En fordel med dette for oss modellbyggere, er at rondelene nå vil få riktig størrelse i.h.t bestemelsene - 400mm.
Foreløpig så er det 272 og 295 som har fått ny lakk og merking.
Alle Foto: Mads Almås

Image